CMS-Epi - Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom: utredning av spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i felt

Prosjektets overordnede mål er å øke kunnskapen om spredning av PMCV og faktorer som påvirker utviklingen av klinisk CMS.

Prosjektet har følgende delmål:

  • Finne ut om PMCV overføres vertikalt fra stamfisk til matfisk under vanlige produksjonsforhold
  • Kartlegge forløpet av PMCV infeksjon i sjø
  • Identifisere risikofaktorer for infeksjon med PMCV
  • Identifisere risikofaktorer for utvikling av klinisk CMS
  • Finne ut hvorfor noen lokaliteter oftere får CMS enn andre
  • Å gi en samlet fremstilling av publisert og upublisert viten om CMS og PMCV, med fokus på epidemiologi og sykdomsutvikling.
  • Gi en samlet vurdering av tilgjengelige muligheter for å begrense spredning av PMCV og kliniske utbrudd av CMS –Både for enkelte anlegg og for næringen som helhet

Prosjektleder ved Veterinærinstituttet:
Britt Bang Jensen

Samarbeidspartnere:
Pharmaq Analytic AS
Marine Harvest
Salmar
Lerøy Seafood
Cermaq

Start
2015-09-01
Slutt
2018-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Fiskehelse

Forskere

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post