Roar Sandodden

Seniorforsker 1110, Gruppeleder , Miljø og smittetiltak

Presentasjon

Gruppeleder for nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av Gyrodactylus salaris og fremmede fiskearter

Science Editor, Fisheries

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Bekjempelse mort i Bymarka

Målet med prosjektet er å fjerne den introduserte fisken mort (Rutilus rutilus) fra 7 vann i Bymarka, Trondheim, for å hindre videre spredning til Trondheims drikkevannskilde, Jonsvatnet. Fjerningen av mort skjer ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin, og er planlagt til tidsrommet 19.-23- september 2016.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Miljø- og smittetiltak

Bekjempelse av Kanadarøye i Klokkartjønna

Kanadarøye er en nordamerikansk art innført som sportsfisk til Skandinavia. Kanadarøya er listet i Artsdatabankens svarteliste under høy risiko, og er vurdert til å kunne ha negativ effekt på naturlige habitater eller økosystemer, stedegne fiskestammer og være en mulig vektor for sykdommer/parasitter. Spredningsfaren nedover i vassdraget vurderes som akutt.
Prosjektperiode
2014 - 2015
Område
Miljø- og smittetiltak

Gyrobekjempelse Drivaregionen

Prosjektet organiserer Veterinærinstituttets aktivitet knyttet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i smitteregion Driva.
Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Miljø- og smittetiltakMiljø- og smittetiltak, Parasittologi

Gyrobekjempelse Skibotnregionen

Norsk: Prosjektet skal fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Skibotn ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin
Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Miljø- og smittetiltakMiljø- og smittetiltak, ParasittologiMiljø- og smittetiltak, Parasittologi

Gyrobekjempelse

Prosjekt for organisering og administrasjon av prosjektporteføljen for Miljødirektoratet i forbindelse med pågående bekjempelsestiltak mot Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2007 - 2020
Område
Miljø- og smittetiltak