Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway

Helseovervåking av vill laksefisk viser at gjelle-poxvirus er utbredt hos vill kjønnsmoden laks. Videre ble piscine orthoreovirus (PRV), men ikke salmonid alfavirus (SAV), påvist hos utvandrende laksesmolten fra Osterfjordbassenget.

Overvåkningen av anadrom villaks har foregått siden 2012 på oppdrag fra Mattilsynet.

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte