Samarbeidsprosjektet Elvene rundt Trondheimsfjorden, Havbruksnæringsmiljøfond og Salmar ASA 2014

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet (VI) ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar ASA, Havbruksnærings miljøfond og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) hadde i 2011, 2012 og 2013, med analyse av skjellprøver for de samme 6 elvene i 2014. I år som i 2012, ble også Namsen inkludert i prosjektet.

Fra 1.juni til 15.september 2014 ble det analysert totalt 2029 skjellprøver fra laks. Dvs. at 46,2 % av avlivet fangst i følge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider pr. 03.10.14 ble analysert. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva, Verdalselva og Namsen. Av 2029 analyserte skjellprøver ble 23 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (1,1 %).