Vilt

Kunnskap om vilthelse og viltsykdommer er viktig for å opprettholde sunne viltbestander og kontrollere smittefare til husdyr og mennesker. 

Fagpersoner

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig/seniorforsker
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Turid Vikøren

Vilthelseansvarleg / Veterinær
E-post: turid.vikoren@vetinst.no

Jørn Våge

Forsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: jorn.vage@vetinst.no

Carlos Goncalo Das Neves

Seksjonsleder / Seniorforsker
Mobilnr: +47 96231702
E-post: carlos.dasneves@vetinst.no

All ansatte