Vilt

Kunnskap om vilthelse og viltsykdommer er viktig for å opprettholde sunne viltbestander og kontrollere smittefare til husdyr og mennesker. 

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. Covid-19 Sesongavhengighet
  2. CWD - Forskning på skrantesjuke
  3. EJP-TeleVir
  4. Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt
  5. Rottegifter hos rovpattedyr

Fagpersoner

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Malin Rokseth Reiten

Veterinær/forsker vilthelse/husdyr
Mobilnr: +47 90793068
E-post: malin.reiten@vetinst.no

Knut Madslien

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Alle ansatte