Vilt

Kunnskap om vilthelse og viltsykdommer er viktig for å opprettholde sunne viltbestander og kontrollere smittefare til husdyr og mennesker. 

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. CWD - Forskning på skrantesjuke
  2. Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt
  3. Rottegifter hos rovpattedyr

Fagpersoner

Turid Vikøren

Vilthelseansvarleg / Veterinær
E-post: turid.vikoren@vetinst.no

Jørn Våge

Forsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: jorn.vage@vetinst.no

Malin Rokseth Reiten

Veterinær/forsker vilthelse/husdyr
Mobilnr: +47 90793068
E-post: malin.reiten@vetinst.no

Carlos Goncalo Das Neves

Direktør for Forskning og Internasjonalisering
Mobilnr: +47 96231702
E-post: carlos.dasneves@vetinst.no

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig -> forskningspermisjon Canada til juli 2020
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Alle ansatte