Vilt

Kunnskap om vilthelse og viltsykdommer er viktig for å opprettholde sunne viltbestander og kontrollere smittefare til husdyr og mennesker. 

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. Covid-19 Sesongavhengighet
  2. CWD - Forskning på skrantesjuke
  3. EJP-TeleVir
  4. Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt
  5. Rottegifter hos rovpattedyr

Fagpersoner

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig
Mobilnr: 4791736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Turid Vikøren

Fagansvarleg vilt, veterinær
Mobilnr: +47 91648742
E-post: turid.vikoren@vetinst.no

Alle ansatte