Vilt

Kunnskap om vilthelse og viltsykdommer er viktig for å opprettholde sunne viltbestander og kontrollere smittefare til husdyr og mennesker. 

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. Covid-19 Sesongavhengighet
  2. CWD - Forskning på skrantesjuke
  3. EJP-TeleVir
  4. Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt
  5. GreenBait - På vei mot mer miljøvennlige rottegifter