Småfugl med svulstaktige knuter på hodet – trolig er det snakk om fuglekopper

Fuglekopper er en virussykdom som gir svulst- eller vortelignende nydannelser i huden, oftest på fjærløse områder av kroppen (ved nebbrota og øynene, på føttene og vingene). Hos kjøttmeis har sykdommen ofte en alvorlig utvikling, særlig om vinteren. Fuglene svekkes og store, fjærløse svulster gir nedkjøling, slik at fuglen må bruke mer energi på å holde varmen.

Fuglekoppe-virus finnes i ulike former som er tilpassa ulike fuglegrupper. Viruset er ganske motstandsdyktig og kan overleve flere uker i naturen etter inntørking. Smitte skjer ved kontakt mellom friske og syke fugler ved at virus trenger inn gjennom små sår i huden eller slimhinnene. Fuglebrett vil skape gode forhold for overføring av sykdommen. Tid fra smitte til sykdommen inntrer er vanligvis 4-8 dager. Fuglekoppe-virus isolert fra kjøttmeiser gir ikke sykdom hos høns og kyllinger.

Om man har et utbrudd av denne sykdommen på/ved fuglebrettet sitt, så bør man vurdere om en skal slutte å fôre en periode, slik at man unngår smittespredning. Andre som fôrer fugl i samme område bør da også oppfordres til å slutte.