Trichomonas-infeksjon hos fugl

Den encellede parasitten Trichomonas gallinae kan forårsake betennelse i munnhule, svelg og spiserør hos ulike fuglearter.

Sykdommen opptrer på fôringsplasser i sommerhalvåret, og rammer fortrinnsvis finkefugler, spesielt grønnfink. Parasitten smitter ikke til pattedyr eller mennesker.

Smittestoff og smitteveier

Trichomonas gallinae er en encellet, mikroskopisk parasitt som forårsaker betennelse i munnhule, svelg og spiserør hos ulike fuglearter. Det finnes forskjellige varianter/stammer av parasitten med ulik sykdomsfremkallende evne.

Parasitten er sårbar for uttørring og kulde, og overlever bare kort tid i miljøet. Syke fugler får problemer med å svelge, og mister frø ut av nebbet. Disse frøene er forurenset med parasitter og fungerer som smittekilde for andre fugler. Slik smitteoverføring vil lett kunne skje på fôringsplasser. Også eventuelle vannkilder på fôringsplassen (fuglebad) kan fungere som smitteoverføringssted. Smittede fugler kan også overføre parasitten direkte til ungene gjennom mating.

Sykdomstegn og diagnostikk

Parasitten forårsaker sår og betennelse i slimhinnene i munnhule, svelg og spiserør. Syke finkefugler viser generelle sjukdomssymptomer som sløvhet, oppblåst fjærdrakt og manglende flygeevne. De har problemer med å svelge fôr og vann, og dør av sult, uttørring eller sekundære bakterieinfeksjoner.

Hos fugler som dør av Trichomonas-infeksjon ses en grålig til gullig misfarget slimhinne i munnhule, svelg og spiserør, og spiserørsveggen er fortykket på grunn av betennelse.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved påvisning og identifikasjon av levende T. gallinae parasitter. Siden parasitten generelt fort går til grunne, er det viktig at fuglene sendes inn kort tid (innen to døgn) etter at de er døde. Fuglekroppen må ikke kjøles ned eller fryses før innsending.

Forekomst

Sykdommen er velkjent hos duer her i landet (såkalt ”gul knop”). Siden 2008 er parasitten også påvist hos småfugl i Norge.

I 2005 ble T. gallinae infeksjon rapportert hos finkefugler i England. Sommeren og høsten 2008 ble sjukdommen for første gang sett på småfugl i sørlige deler av Norge, Sverige og Finland. I etterfølgende år er det påvist videre spredning nordover i Skandinavia. Det er sannsynlig at Trichomonas hos småfugl er spredd fra Storbritannia til Skandinavia via trekkende finkefugler.

Sykdommen rammer fortrinnsvis finkefugler, spesielt grønnfink. Enkelttilfeller kan også observeres hos andre fugler som meiser og spurver, og hos rovfugler som fanger syke fugler.

Sykdomsutbruddene opptrer om sommeren og høsten, og forsvinner i vinterhalvåret. På mange av fôringsplassene kan dødeligheten være høg, og både i Storbritannia og Skandinavia er det registrert reduserte vinterbestander av grønnfink etter at denne sykdommen dukket opp.

Tiltak

Trichomonas-infeksjon hos duer i oppdrett kan behandles med medisiner. Dette er uaktuelt for viltlevende fugler. Dersom det oppstår Trichomonas-utbrudd på fôringsplasser for småfugl bør fôringsplassen vurderes nedstengt i noen uker.