Håravfall hos elg på vinteren

Utbrudd av alvorlig håravfall hos elg har blitt observert på Østlandet under vintrene 2006/07 og 2014/15. De affiserte dyrene har mistet pels, helt eller delvis, på opptil 50 % av hudoverflaten. 

Omfattende håravfall er kritisk for elgen i vinterkulda og et dyrevelferdsmessig problem.

Smittestoff og smitteveier

Bakgrunnen for utbruddene av alvorlig håravfall (se bilde over) hos elg vinterstid er ikke kjent. Det har vært spekulert om hjortelusflua (Lipoptena cervi) kan være en medvirkende årsak, mens andre teorier knytter seg til varmere klima og stress-relaterte forstyrrelser for elgen.

Sykdomstegn og diagnostikk

Hos de affiserte elgene varierer pelstapet fra fortynnet behåring til naken hud, med varierende grad av skorpedannelser (se bilde under). Kinn, undersiden av hals, bryst og hofte har ofte vært affisert, og håravfallet er generelt symmetrisk om dyrets midtlinje (bilateralt).

Forekomst

Alvorlig håravfall, med store sammenhengende områder med pelstap, har i all hovedsak blitt  observert hos elg på Østlandet, men sporadisk også i Trøndelag og Finnmark. Både elgkyr og elgokser ser ut til å være affisert, men de fleste tilfellene har vært voksne elgkyr.

Tiltak

Siden bakgrunnen for håravfallet hos elg på vinterstid ikke er klarlagt så foreligger det ingen konkrete tiltak mot tilstanden hos elg på vinterstid. Om vinteren kan det være aktuelt å avlive svekkede individer med omfattende hårtap, da det er grunn til å anta at de lider i kulden.

Les mer om håravfall hos elg