Fallviltbehandling - freda arter

Rapporter fra prosjektet "Fallviltbehandling - freda arter" 1995 - 2003. 

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Veterinærinstituttet rutinemessige undersøkelser av skrotter av fallvilt av freda fuglearter der det er gitt utstoppingstillatelse. 

Prosjektet har tittelen "Fallviltbehandling - freda arter". Her kan du lese årsrapportene fram til 2003. Fra 2004 er data registrert i en egen database hos Miljødirektoratet og Veterinærinstituttets rapportering opphørte.

Last ned rapportene: