Malin Rokseth Reiten

Veterinær/forsker vilthelse/husdyr, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Bakteriologi, Diagnostikk, Patologi, Vilthelse
Mobilnr
+47 90793068
E-post
malin.reiten@vetinst.no

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse