Fotråte herjer i norske villreinbestander

Dette kommer frem i årsrapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019. Arbeidet med CWD har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved Veterinærinstituttet. Et omfattende utbrudd av fotråte, hos et stort antall villrein i flere av våre sårbare villreinbestander, ble imidlertid høyt prioritert i 2019 og dette arbeidet fortsetter i 2020.

Årsrapporten for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) presenterer, i tillegg til CWD (skrantesjuke og fortåte), kartelggingen av bakterier innen slekten Bartonella i hjortevilt, flått og sviknott i Norge. Videre omtales et utbrudd av smittsom øyebetennelse hos moskus på Dovrefjell. Et utbrudd av hudvorter hos hjort på Vestlandet, samt kartlegging av parasitter hos villrein og moskus i relasjon til klima, blir også presentert i HOP-rapporten for 2019.

Det er også fokus på hvordan forskning på hjernen hos gamle elger kan kaste nytt lys over bakgrunnen for spontane prionsykdomer hos både dyr og mennesker. Internasjonalt samarbeid er viktig, aktualisert ved påvisningen av CWD i Norge i 2016, og for perioden 2019/2020 dro derfor en viltforsker til Canada for å øke samarbeidet og kunnskapsutvekslingen innen vilthelse mellom de to landene.

Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel