Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt

Prosjektet skal frambringe basiskunnskap om hjortelusflua og dens effekt på elg, slik at man kan begrense skadevirkningene av dette insektet i norsk natur.

Delmål:

 1. Dagens status
  • 1.1 undersøke dagens status med tanke på hjortelusfluas utbredelse 
  • 1.2 Beskrive utbruddet av håravfall hos elg i Värmland, Østfold, Akershus og Hedmark vitenskaplig (lenke til artikkel!)
 2. Miljøfaktorer som kan påvirke hjortelusfluebestanden
  • 2.1. kvantifisere om det på stor skala er korrelasjon mellom tetthet av hjortevilt, lokalt klima, habitat og hvor mye hjortelusfluer elgen får på seg
  • 2.2. beskrive hjortelusfluas sverming om høsten i en høydegradient i ett område hvor hjortelusflua har vært etablert i lang tid og ett hvor den nylig har etablert seg. Hypotesen er at lengden på svermeperioden kan knyttes til når frosten setter inn om høsten. Videre ønsker vi å teste om svermingsperioden varierer med høyde over havet og om mengden hjortelusflue i terrenget kan relateres til tidspunkt for kolonisering.
 3. Beskrive i hvilken grad hjortelusflua påvirker elgens helse og kondisjon
  • 3.1. beskrive vevsforandringer i huden og disses betydning for pelsens isolasjonsevne hos elg med og uten hjortelusfluer

Samarbeidspartnere

 • Centre for Evololutionary and Ecological Synthesis ved Universitetet i Oslo, Atle Mysterud
 • Norsk institutt for naturforskning, Erling J.Solberg
 • Norges veterinærhøgskole, Jacques Godfroid
 • Meteorologisk institutt, Ketil Isaksen og Hans-Olav Hygen
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala, Eva Hjelm
 • Statens veterinärmedicinska anstalt, Jonas Malmsten
 • Universitetene i Oulo, Jyväskylä, Joensuu og Helsinki, Arja Kaitala, Sauli Laaksonen og Hannu Ylönen
 • Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Phillip David Harris

www.flattogflue.no

Forskninginformasjon

Start
2010-01-01
Slutt
2013-01-01
Prosjektnummer
352179
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Parasittologi, Patologi, Vilthelse