«Morløse» rådyrkalver

Mange tror at rådyrkalven som ligger urørlig i gresset på forsommeren er forlatt av moren og tar den med seg for å ta hånd om den. Det skal man ikke gjøre. Man skal fjerne seg rolig fra stedet, siden rådyrgeita oftest er like i nærheten.

Rådyrgeita føder vanligvis to rådyrkje i slutten av mai til begynnelsen av juni. Deres naturlige instinkt er å ligge stille i gresset («trykke») om det skulle oppstå farer. I denne perioden har pelsen lyse flekker på ryggen som trolig fungerer som kamuflasje. Kalven(e) ligger alene mens moren beiter. Hun oppsøker den i kortere perioder for å amme, pleie og gi kalven sosial kontakt.

Av og til når man ferdes i naturen om våren og tidlig sommer kommer man over slike «trykkende» rådyrkalver som ligger alene. Mange tror da at rådyrkalven er forlatt av moren, eller at den er syk på grunn av manglende fluktatferd, og tar den med seg for å ta hånd om den. Det skal man ikke gjøre. Man skal fjerne seg rolig fra stedet for å ikke skremme rådyrgeita som ofte er like i nærheten.

Et annet problem for «trykkende» rådyrkje er slåmaskiner og hvert år dør trolig flere tusen rådyrkje under slåtten i Norge.

Forekomst

Tilsynelatende «morløse» rådyrkje kan forekommen over hele landet hvor det finnes rådyrpopulasjoner i perioden mai-juni.

Tiltak

La rådyrkjeet være i fred og trekk deg rolig tilbake.

Mer informasjon om rådyrkje

  • La rådyrkje og andre dyreunger ligge
  • Slik kan du redde rådyrkillinger fra slåmaskina