Parasittknuter i underhuden hos hjort

Parasittknuter i underhuden, også kalt nodulær onchocerkose, ble hyppig observert hos hjort felt under jakt høsten 2018. Parasitten spres til nye dyr via blodsugende insekter.

Det er den lange, trådforma underhudsmarken, en parasitt innen slekten Onchocerca, som forårsaker knutene i underhuden hos hjort.

Smittestoff og smitteveier

Underhudsmark, som er svært lange og tynne trådforma parasitter innen slekten Onchocerca, finnes i bindevev og sener hos hjortedyr. Denne parasitten kan forårsake knuter i underhuden hos hjort, både hos viltlevende og i oppdrett.

Inne i parasittknutene er det kveiler av hårtynne, voksne underhudsmark av begge kjønn. Underhudsmarken skiller ut larvestadier (mikrofilarier) til blodbanene og lymfesystemet. Blodsugende insekter, som knott og sviknott, kan ta opp mikrofilariene ved blodsuging på smittede hjort og spre parasitten videre til nye dyr. Mikrofilariene finnes som regel i områder på dyret der knotten foretrekker å suge.

Sykdomstegn og diagnostikk

Hos hjort sees parasittknutene oftest i underhuden på rygg, flanker og bog. Parasittknutene er runde til ovale, oftest avflatede, 1-3 cm i diameter og har en grå til kremgul farge. Selve parasitten er så tynn at den er vanskelig å se.

Underhudsmarken finnes også hos elg og rein, og da oftest i underhudsvevet på framkne og rundt haseleddet. Som hos hjort er selve marken også her vanskelig å se med det blotte øye. Når elgen eller reinen flås kan underhuden med mark sees som et svampaktig, underminert vev, ofte med en gul til grønnlig misfarging.

Forekomst

Veterinærinstituttet har påvist parasittknuter forårsaket av underhudsmark hos hjort på Vestlandet og Sørlandet. Forekomsten er ikke systematisk undersøkt og det er derfor grunn til å anta at parasittknutene kan forekomme hos hjort i hele hjortens utbredelsesområde i Norge, der det finnes knott og sviknott.

Været i 2018 var ekstraordinært ved den varme, tørre sommeren som førte til fôrmangel. De mange rapportene om parasittknuter hos hjort denne høsten kan tyde på at de klimatiske forholdene var gunstige for underhudsmarken og insektene som overfører parasitten. Tørken som også omfattet fjellområdene, kan ha medført at hjorten i større grad har oppsøkt fuktige steder for å finne grønt beite, der det også har vært mye blodsugende insekter.

Studier fra andre land har vist at det er en høyere andel hjort med disse knutene på høsten og vinteren, i forhold til sommeren.

Hos elg er parasitten relativt vanlig, men blir sjelden lagt merke til da den vanligvis ikke danner typiske knuter.

Tiltak

Ved funn av parasittknuter i underhuden hos hjort anbefales det å fjerne disse under slaktebehandlingen. Kjøttkvaliteten blir ikke påvirket av parasittene, og mennesker smittes ikke. 

Viltgruppa ved Veterinærinstituttet ønsker å kartlegge omfanget av parasittknuter i underhuden hos hjort. Send gjerne en e-post til viltgruppa med bilder av parasittknutene, samt info om alder, kjønn og hvilken kommune hjorten er felt. Kontaktinfo finnes på vilthelse.no.