Jørn Våge

Forsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Vilthelse
Mobilnr
+47 93413615
Tlf
+47 93413615
E-post
Jorn.Vage@vetinst.no

HOP, vilthelse, CWD

Faglig bakgrunn

Veterinær
Cand. mag. biologi, PhD molekylærgenetikk

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg i 2016. På bakgrunn av den alvorlige og uoversiktlige smittesituasjonen hos norske hjortedyr har Landbruks-og matdepartementet bevilget oppstartsmidler til fire forskningsprosjekter på skrantesjuke.

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse