Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Vilthelse
Mobilnr
+47 93413615
E-post
Jorn.Vage@vetinst.no

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2021
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse