Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator, Husdyr, vilt og velferd

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Trampe

Fra flere områder i Norge får vi rapporter om fallende antall elgkalver, funn av syke og døde elgkalver og lav tilvekst hos de elgkalvene som overlever. Dette prosjektet har som mål å øke innsendelsen av elgkalver som er funnet døde eller avlivet på grunn av sykdom, slik at vi kan obdusere dem, ta prøver og finne ut hva som gjør at de blir svake og syke.

Prosjektperiode
2024 - 2026
Område
Bakteriologi, Parasittologi, Patologi, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Vilthelse, Virologi

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2029
Område
Bakteriologi, Parasittologi, Patologi, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Vilthelse, VirologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse