Tularemi (harepest) - utbrudd og statistikk 

Tularemi er en bakteriesykdom som forårsaker sykdomsutbrudd hos viltlevende harer. Sykdommen er en zoonose, det vil si en infeksjon som kan overføres fra dyr til mennesker.

Tularemi forekommer vanligvis på sensommeren og høsten, og det påvises tilfeller hos harer årlig, særlig på Østlandet. Kartet gir et oppdatert bilde av årets påvisninger. Påvisning av harepest indikerer at det er smitte i miljøet og blant harene i området hvor haren er funnet. En negativ påvisning i et område betyr ikke at harepest ikke forekommer i området.

Tularemi (harepest) hos vilt i Norge undersøkt fra 1. januar 2014 til 23. mai 2024. På kartet er kommuner med funn i inneværende år (2024) markert med rødt, mens tidligere påvisninger i årene 2014 til 2023 er markert med rosa farge

Figur av undersøkelser for harepest (tularemi) i Norge

Vilt i Norge undersøkt for tularemi (harepest) (Prøver mottatt fra 1. januar 2014 til 23. mai 2024).

Påvisninger av tularemi (harepest) hos vilt i Norge i 2024

Les mer om tularemi