Silbenssvulst hos elg

Silbenssvulst er en ondartet kreftform med utspring ved silbenet som finnes bakerst i nesehulen på overgangen til hjernen. Silbenssvulst forekommer sporadiske hos eldre elgkyr.

Smittestoff og smitteveier

Bakgrunnen for at svulsten oppstår er foreløpig ukjent, men det pågår et skandinavisk forskningsprosjekt for å avklare om det er et virus som er årsaken.

Sykdomstegn og diagnostikk

Svulster i nesehulen er velkjent hos storfe og hest. Silbenssvulst er en ondartet kreftform med utspring ved silbenet som finnes bakerst i nesehulen på overgangen til hjernen.

Ved silbenssvulster observeres ofte blodtilblandet, illeluktende puss fra neseborene. Hvis silbenssvulsten vokser inn i hjernen sees ofte symptomer på sentralnervøse forstyrrelser, som f.eks mangel på fluktatferd, elgen går i ring eller virker å være blind. Enkelte ganger kan svulsten vokse igjennom nesetaket og være synlig som en rund, pelskledd hevelse mellom øynene. Svulsten mellom øynene kan i sjeldne tilfeller vokse til størrelsen av en fotball.

Diagnosen silbenstumor stilles på grunnlag av karakteristiske forandringer i vevet ved silbenet og mikroskopisk (histologi) karakterisering av svulsttypen.

Forekomst

Silbenssvulst opptrer primært hos eldre elgkyr i Norge, mens den også er påvist hos rådyr i Sverige.

Tiltak

Ved observasjon av elg med unormal hodeform («kul» mellom øynene) eller med unormal atferd, bør viltnemda/Mattilsynet kontaktes for avlivning av dyrevernhensyn.