Patologi

Patologi er sykdomslære eller læren om hvordan kroppsfunksjoner hos dyr endres i forbindelse med sykdom.  

Gjennom ulike undersøkelser er det mulig å beskrive disse forandringene og stille en diagnose på hva som er galt med dyret og hvorfor.

Diagnostikk

Ved Veterinærinstituttet arbeider vi med patologi hos husdyr, vilt og akvatiske organismer (fisk, krepsdyr, skjell).  Vi utfører ulike undersøkelser for å stille en diagnose på innsendt materiale fra dyreeiere, veterinærer og forvaltning. Vi gjør også rettsmedisinske undersøkelser på oppdrag for Politiet og Mattilsynet. 

Våre metoder er påvisning av makroskopiske forandringer ved obduksjon og påvisning i av mikroskopiske forandringer og sykdomsframkallende agens i vevssnitt (histopatologi, immunhistokjemi). I forbindelse med obduksjon kan det tas ut prøver til mikrobiologisk og toksikologisk undersøkelse, som også analyseres ved Veterinærinstituttet.

Sykdom og agens