Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Denne saken er eldre enn to år

Fem dager etter at årets villreinjakt startet i Nordfjella er det skutt omkring 150 dyr i sone 1, hvor det tidligere er påvist fire tilfeller av skrantesjuke (CWD) hos villrein. Nå er to av disse mistenkt å være smittet av skrantesjuke.

Diagnosen forventes å bli endelig bekreftet i løpet av noen dager. Dyrene ble felt under ordinær jakt, som et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen.

- Vi forventet flere tilfeller av skrantesjuke hos villrein i Nordfjella utover høsten, så mistanken om to nye tilfeller av den alvorlige sykdommen er derfor dessverre ikke overaskende, sier Jørn Våge, CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet kontakter nå jegerne som har skutt de to smittede dyrene. Slakteskrottene, samt slakterester fra disse dyrene, skal sendes Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

For å sikre hurtig analyse av alle prøvene som kommer inn til Veterinærinstituttet er det svært viktig at jegere merker og registrerer prøvene fra felte hjortevilt på en korrekt måte,  avslutter Våge.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 13000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr oppfordres til å melde fra til Mattilsynet.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, pjuskete pels, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker.

Les mer om håndtering og varsling i nettsak på Hjorteviltportalen.

Om skrantesjuke

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet

Jørn Våge
Asle Haukaas

Del artikkel