Kristian Hoel

Seksjonsleder, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Patologi
Mobilnr
+47 99154263
E-post
kristian.hoel@vetinst.no

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse