Kristian Hoel

Seksjonsleder, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Patologi
Mobilnr
+47 99154263
Tlf
+47 99154263
E-post
kristian.hoel@vetinst.no

Alle fagområder på Seksjonen

Faglig bakgrunn

Klinisk praksis
Forskning Offentlig forvaltning Fjørfebransjen Forsvaret

Last ned CV

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg i 2016. På bakgrunn av den alvorlige og uoversiktlige smittesituasjonen hos norske hjortedyr har Landbruks-og matdepartementet bevilget oppstartsmidler til fire forskningsprosjekter på skrantesjuke.

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse