Plast på ville veier – et problem også for hjortevilt

Denne saken er eldre enn to år

Det har vært økende fokus på miljøproblemene ved bruk av plast og dette toppet seg her i landet etter at en hval fikk påvist 30 plastposer i magesekken i vinter. Fôring av hjortevilt med rundballer om vinteren er vanlig og obduksjoner av både tamme og ville hjortedyr de siste årene har avdekket flere tilfeller av fremmedlegemer av plast i vomma.

Plast i magesekken hos ville fugler har vært et velkjent miljøproblem i lengre tid og Veterinærinstituttet har dokumentert dette problemet hos flere fuglearter.

Veterinærinstituttet får jevnlig inn tamme og ville hjortedyr (elg, rådyr, hjort og rein) til obduksjon for å fastslå årsak til sykdom og død. Gjennom Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) fremskaffes kunnskap om sykdommer og trusler mot helsetilstanden til norske hjortevilt.

Kan få i seg plast gjennom fôring

Fôring av hjortevilt om vinteren har blitt stadig vanligere i Norge og et ønske om å hjelpe dyrene gjennom en tøff årstid er bakgrunnen for denne praksisen. Dette er også en vanlig måte for å holde hjortedyr bort fra vei og jernbane for å redusere viltpåkjørsler. Dyrene gis tilgang på silofôr ved at rundballer, pakket inn i plast, kjøres ut på fôringsplasser. Hvis plasten ikke fjernes kan hjorteviltet få i seg plasten sammen med fôret.

Obduksjoner av både tamme og ville hjortedyr de siste årene har avdekket fremmedlegemer av plast i vomma. Hos dåhjort i to ulike oppdrett fant vi følgende:

Det ene dåhjorten ble funnet død med sterkt gassutspilt bukvegg (vom). I vomma påviste vi en taukveil med knuter, og et avrundet fremmedlegeme som besto av tauverk og hår med påleira kalkmasser (se bilde i galleri over).

Det er sannsynlig at et av disse fremmedlegemene har blokkert spiserørsåpningen inn i vomma og dermed hindret rapingen av vomgass, slik at dyret har dødd av trommesjuke. Hos et annet selvdødt dyr ble det funnet rikelig med rundballeplast i vominnholdet (se bilde i galleri over).

Ved obduksjon av viltlevende hjortevilt påvises også sporadisk rester av ulike typer plast i vomma, men det foreligger ingen systematisk undersøkelse av denne problemstillingen. Dette kan derfor være et underrapportert problem i områder av landet med utstrakt vinterfôring av hjortevilt.

Fremmedlegemer i vomma, som tau og plast, vil kunne påvirke raping av vomgass og, forstyrre drøvtyggingen, vommotorikken og videretransport av vominnholdet i fordøyelsessystemet.

Skarpe gjenstander som spiker og biter av ståltråd, hardplast og lignende kan skade (perforere) vomveggen og forårsake bukhinnebetennelse – dette er kjent som «kvast» i storfeholdet. Ellers kan fremmedlegemer med ru overflate, for eksempel enden på et grovt plasttau, skade overflatevevet (epitelet) i vomma slik at det skapes inngangsport for bakterier eller sopp, med påfølgende betennelse.

Oppfordrer til å fjerne plast fra fôringsplasser

Veterinærinstituttet vil derfor oppfordre hjorteoppdrettere til å fjerne rundballeplast og annet plastmateriale fra hjortehegnene og rundballeplasten bør også fjernes fra fôringsplasser for hjortevilt.

Del artikkel