Rabies påvist i fjellrev på Svalbard

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist rabies i tre fjellrever på Svalbard. Så langt i 2018 er rabies påvist i fire fjellrever og ett reinsdyr på Svalbard.

Alle de tre fjellrevene ble funnet døde, og to av dem bar preg av å ha ligget lenge. Revene ble funnet ved Vindodden, Heleysundet og ved Ebeltofthamna.

I juli påviste Veterinærinstituttet rabies på hos en svalbardrein ved Ny-Ålesund, og i mai hos en fjellrev på Svalbard-øya Hopen.

Det pågår et arbeid ved Veterinærinstituttet med å kartlegge slektskap mellom de ulike rabiesvirusene som er påvist for å kunne indikere hvor smitten stammer ifra.

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard, med større utbrudd av sykdommen i 1980 og 2011. Ved det siste utbruddet i 2011 ble det påvist rabies på fire fjellrev og ti svalbardrein. Fastlands-Norge er erklært fritt for rabies.

- Reinsjakta nærmer seg slutten, mens rypejakta er på gang på Svalbard og det vil derfor fortsatt være en del trafikk av jegere ut september.  Dersom du observerer rev eller reinsdyr som er døde, syke eller viser unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dyrene selv! Hunder må holdes under oppsyn, og det oppfordres til ikke å mate rev. Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, sier Madslien.

Les mer om rabies >

Les mer på nettsidene til Sysselmannen >

Les mer på nettsidene til Mattilsynet >

 

Del artikkel