Kan bli noe ventetid på skrantesjuke/CWD-prøver

Denne saken er eldre enn to år

Det kan unntaksvis ta litt mer tid enn én dag å få svar på prøve av hjernevev og lymfeknute fra hjortedyr for testing av skrantesjuke. 

Veterinærinstituttet har tidligere besvart alle mottatte skrantesjuke/CWD-prøver samme dag de har blitt mottatt. På grunn av nåværende ressurssituasjon vil dette unntaksvis kunne ta noe lengre tid. Vi gjør vårt beste for å besvare prøver så raskt som mulig og ber om at innsender ikke ringer for å høre om prøven er ferdig. Dette vil bare forsinke arbeidet med å besvare prøver. Vi beklager ulempen den eventuelle forsinkelsen vil medføre for våre brukere.

Les også om hva slags prøvemateriale som skal sendes inn

Del artikkel