Syk storlaks i Enningdalselva for andre år på rad

Denne saken er eldre enn to år

Årets laksefiske i Enningsdalselva startet natt til 23. mai. Den tredje laksen som beit på kroken, hadde blødninger under buken slik som de syke laksene fra elva i fjor hadde. Veterinærinstituttet har vært ute ved elva og obdusert flere laks med lignende symptomer og sikret prøvemateriale for videre undersøkelser. 

Til tross for omfattende undersøkelser i 2019, ble årsaken til sykdommen på laks i Enningdalselva ikke avdekket. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at det dreier seg om en av de alvorlige smittsomme sykdommene som opptrer hos laks i oppdrett.

Før det ble åpnet for fiske 23. mai i år, rådet en viss optimisme i Arbeidernes jeger- og fiskerforbund Halden. Medlemmene hadde fulgt med på livet i elva i en lengre periode uten å observere syk eller død laks. De to første laksene som ble tatt var tilsynelatende friske, mens de to neste hadde blødninger under buken lik de som ble observert i 2019. Så langt (per 2. juni) er det registrert ti syke laks og det er tatt  prøver fra de fleste av disse for videre undersøkelser på Veterinærinstituttet.

Selv om enkelte fisk med sår ble funnet i andre elver i fjor, var det kun i Enningdalselva at omfanget var så stort at det kunne beskrives som et sykdomsutbrudd. Det er så langt ikke kommet meldinger om syk fisk fra andre elver i 2020, men fisket er kun åpnet i et fåtall elver.

Fra denne sesongen har Veterinærinstituttet ansvaret for å holde oversikt over og koordinere innsamling av prøver fra død og syk fisk gjennom meldingssystemet for syk villfisk. Den nye meldingstjenesten gjelder for all syk villfisk og for alle slags sykdommer. Mattilsynet følger situasjonen og har løpende samarbeid med Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

Lignende funn i andre Nord-europeiske land
Det er observert lignende sykdomstegn hos laks i Skottland, Irland, Sverige og Danmark. I Sverige, Finland og Russland er det registrert dødelighet og lignende hudforandringer hos villaks de siste 4-5 årene. I november 2019 ble det derfor arrangert en konferanse med forskere fra land med lignende funn. Selv om det er gjort omfattende registreringer og undersøkelser også i andre land, har man ikke avdekt en konkret årsak, men ingen av de alvorlige smittsomme sykdommene hos laks er påvist. Tilstanden har fått navnet «red skin disease» på grunn av de diffuse hudforandringene.

Meld fra om skadet, syk eller død villfisk i meldingssystemet
Vill fisk kan bli syk, og dersom det er en smittsom sykdom, er det viktig å oppdage den tidlig slik en kan sette i gang tiltak for å begrense smitten. Fra 1. juni blir det mulig å registrere funn du har gjort av skadet, syk og død villfisk i ett nyopprettet meldingssystem. Ved å registrere syk villfisk her ivaretas også meldeplikten til Mattilsynet. Veterinærinstituttet vurderer om funnene trenger videre oppfølging med eventuell prøvetaking og påfølgende analyser.

Meld inn syk og død villfisk på www.vetinst.no/syk-villfisk

Merk: Registrering via linken ivaretar varslingsplikten til Mattilsynet.

Se også innslag fra NRK Viken og Oslo (innslag nr 6)

Fakta om red skin disease:

Les mer om hva som er kjennetegn på red skin disease 

Les tidligere saker

Har tatt ut prøver av villaks i Enningdalselva/Berbyelva:

Undersøker død villaks i Enningsdalselva/Berbyelva

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel