Nytt tilfelle av CWD på villrein

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om et nytt tilfelle av prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) i Norge. Funnet, som er det andre på villrein og fjerde totalt på hjortedyr, ble påvist av Veterinærinstituttet på et reinsdyr skutt under jakt i Sogn og Fjordane. 

Veterinærinstituttet påviste Chronic Wasting Disease (CWD) på villrein for første gang i verden i vår. Begge tilfellene på villrein er fra Nordfjella i Sogn og Fjordane. 

Det nye funnet er på en voksen bukk som ble skutt under ordinær jakt 23. august. Dyret var tilsynelatende friskt, uten tegn på sjukdom og var i godt hold. Jegeren leverte hodet på oppsamlingsplass i Lærdal, der en veterinær fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) tok ut hjerneprøve for forsendelse til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

Dette er den 4. påvisningen av sykdommen i Norge siden første tilfellet ble diagnostisert i april i år. Disse norske påvisningene er de eneste tilfellene av CWD påvist i Europa (to reinsdyr fra Nordfjella og to elger fra Selbu kommune). Veterinærinstituttets funn er de eneste i Europa, og de eneste i verden når det gjelder reinsdyr.

Om sykdommen

Chronic Wasting Disease er en smittsom prionsjukdom som rammer sentralnervesystemet hos hjortedyr og forårsaker ødeleggelse av hjernevevet. Sjukdommen har en langsom utvikling og rammer først og fremst unge, voksne dyr. Den kjennetegnes bl.a. ved atferdsendringer, ukoordinerte bevegelser og vekttap. Sykdomsutviklingen ender alltid med døden. 

Det pågår nå en omfattende testing av hjortedyr for CWD i regi av Mattilsynet. Veterinærinstituttet er i dette arbeidet forberedt for å undersøke hjernen til ca. 10 -15 000 hjortedyr. Hittil er det testet ca. 120 villrein, herav 100 fra Nordfjella. I tillegg er det testet 65 elger fra hele Norge.

Det er til god hjelp at både jegere og andre som finner døde, syke eller skadde hjortedyr, eller observerer dyr som har en unormal oppførsel, varsler Mattilsynet så snart som mulig med tanke på prøvetaking for laboratorieundersøkelse ved Veterinærinstituttet. 

 

Se også Mattilsynets melding om dette funnet.

 

 

 

Del artikkel