CWD-laboratoriet satte dagsrekord

Denne saken er eldre enn to år

Hjortejakta pågår for fullt, og med den følger intensiv testing for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD). Tirsdag analyserte Veterinærinstituttet 1064 prøver fra vilt innsendt fra jegere, noe som er ny dagsrekord.

Miljødirektoratet har pålagt jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felt hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2018. Alle prøver skal sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Hvis det ikke er grunnlag for å gå videre med prøven vil jegere som sender inn prøver får svar innen 24 timer, fra prøven ankommer Veterinærinstituttet. Dermed styres den daglige arbeidsmengden av innkomne prøver. Tirsdag var prøvemengden større enn noen gang.

– Vi stolte av de ansatte på laboratoriet som makter å ta i mot så mange prøver, og stå løpet ut til prøvene er analysert. De gjør en fantastisk jobb. Det kommer inn mye nå, og vi venter en ny topp når elgjakta er i gang, sier avdelingsdirektør for analyser og diagnostikk, Berit Djønne ved Veterinærinstituttet.

Siden skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) ble oppdaget i Norge i 2016 har Veterinærinstituttet analysert nesten 48 000 prøver for å avdekke smitte. I 2018 skal det tas prøver av 30 000 hjortevilt. Her finner du interaktiv statistikk for analyseresultater på skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke i forbindelse med hjorteviltjakta 2018 er begrenset til villreinområdene, kommuner rundt de fire stedene hvor skrantesjuke er påvist per dags dato. Det vil si regionene Nordfjella, Selbu, Lierne og Gjemnes, samt et tilfeldig utvalg av kommuner. Du finner oversikt over de utvalgte kommunene på nettsidene til Hjorteviltportalen. 

I de utvalgte kommunene skal alle elg og hjort som er 2 år eller eldre testes for skrantesjuke. I alle villreinområdene i Norge skal villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke. Testing av fallvilt som skal gjennomføres i alle kommuner i hele Norge, kommer i tillegg til dette. Alt fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein som er 1 år eller eldre skal testes for skrantesjuke.

Skal sende både hjerne og lymfeknuter

Alle jegere og andre som tar prøver oppfordres til å sende inn både hjerneprøver og svelglymfeknuter i 2018. Mer informasjon om kartleggingen 2018, inkludert praktisk informasjon til jegere finner du på nettsidene til Hjorteviltportalen.

Sikre kunnskap

Forskere ved Veterinærinstituttet er involvert i flere forskningsprosjekter på skrantesjuke. Videreføring av det omfattende prøvetakingsarbeidet skal blant annet bidra til sikrere kunnskap om utbredelsen av skrantesjuke hos hjortedyr i Norge, hvordan sykdommen arter seg under våre forhold, og hva som er forskjellene mellom klassisk og atypisk skrantesjuke.

Du kan lese mer om pågående forskning på våre nettsider.

Prionsykdom

CWD er en prionsykdom som skrapesyke hos sau eller kugalskap, hvor feilfoldet protein hoper seg opp i hjernen og forårsaker store lidelser og død for individene som rammes. Du finner mer informasjon om sykdommen og interaktiv prøvetakingsstatistikk på vår faktaside om skrantesjuke

Del artikkel