Nucleospora - Parasittisk infeksjon hos rognkjeks: Nucleospora cyclopteri

Prosjektet ønsker å gi kunnskap om betydningen infeksjoner med mikrosporidien Nucleospora cyclopteri har for rognkjeks, Cyclopterus lumpus.

Produksjon av oppdrettet rognkjeks i Norge har økt betydelig de siste årene og det forventes en stor økning i produksjon og bruk av oppdrettet rognkjeks i årene som kommer. En slik økning må forventes og følges av nye sykdomsproblemer, og ett av de viktigste tiltakene for å redusere risiko for sykdom vil være å bruke kun oppdrettet vaksinert rognkjeks. Men, for de fleste patogener, og spesielt for parasitter, så finnes det ikke vaksiner og de er antatt å være vanskelige å utvikle. Hittil har det vært brukt villfanget stamfisk av rognkjeks, men det er startet avlsarbeid på rognkjeks med et mål om å være uavhengig av villfanget stamfisk.

Mikrosporidien Nucleospora cyclopteri var assosiert med kronisk dødelighet blant yngel av oppdrettet rognkjeks på atlanterhavskysten av Canada (Mullins et al. 1994) og med patologiske forandringer hos fisk i oppdrett i Norge (Alarcon et al., 2015). Parasitten har vist seg å være en vanlig forekommende parasitt i prøver fra vill stamfisk og er også påvist i egg og rognvæske og har et betydelig potensiale til å bli et problem i rognkjeksoppdrett i Norge. Uansett infeksjonsbakgrunn, så vil rognkjeks i åpne merder kunne bli infisert av parasitter fra miljøet rundt og kunne utvikle sykdom. Det er derfor et stort behov for økt kunnskap om hvilken betydning N. cyclopteri har for rognkjeks og prosjektet har som formål å skaffe ny kunnskap betydningen av denne parasitten.

På samme måte som kunnskap om patologiske forandringer i fisken er viktig for god sykdomsdiagnostikk, så er kunnskap om normal anatomi/histologi fra uinfiserte individer viktig for å vurdere disse patologiske forandringene. Prosjektets resultater vil i så måte bidra til en forbedret diagnostikk som kommer alle aktører i næringen til gode. Etablering av en smittemodell for N. cyclopteri er viktig for å kunne studere effekter av infeksjoner, immunologi og for utvikling og test av eventuelle behandlinger og vaksiner. Prosjektet søker også å avklare om parasitten har mellomverter eller om den smitter direkte og om den kan smitte vertikalt. Det siste er ikke minst viktig for å kunne utvikle desinfeksjonsprosedyrer for rogn.

Prosjektleder

Haakon Hansen

Samarbeidspartnere

  • Patogen AS
  • Havforskningsinstituttet
  • Universitetet i Bergen

Forskninginformasjon

Start
2017-06-01
Slutt
2018-12-31
Prosjektnummer
901320
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi