AGD-gjellescore - Unison gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og felt 

Standardisering av AGD-gjellescoring ved hjelp av data fra laboratorie- og feltforsøk.

Gjellescore beskriver de makroskopiske symptomene for AGD (hvite flekker), og angis med en gjellescoreverdi. AGD-gjellescoring er oppdrettsnæringens viktigste metode for å vurdere utvikling av denne sykdommen i felt. Scoringen brukes også som verktøy for å bestemme om fisken skal behandles, og eventuelt når i sykdomsforløpet behandling mot AGD skal iverksettes. Det har imidlertid vist seg at aktørene i oppdrettsnæringen bruker ulik praksis for å beregne gjellescoreverdier og det er et behov for et unisont system. Et entydig gjellescoresystem vil gjøre det mulig, i større grad enn i dag, å bruke erfaringer fra sykdomsutvikling i ett anlegg til å vurdere sykdomsutviklingen i et annet anlegg. AGD er en relativt ny sykdom i norsk fiskeoppdrett, og erfaringsbaser kunnskap anses som svært verdifull, blant annet som beslutningsgrunnlag for om fisken må behandles, og eventuelt når behandling må iverksettes. Et hovedmål for dette prosjektet er derfor å forbedre AGD-gjellescoresystemet, samt å gjøre det mer entydig enn det er i dag. Datagrunnlag fra laboratorie- og feltforsøk vil danne grunnlaget for en AGD-gjellescoremanual. AGD-gjellescoresystemet som benyttes i dag vil bli brukt som grunnlag for denne manualen for å sikre høy gjenkjennelsesfaktor mot det eksisterende gjellescoresystemet. Manualen skal tilpasses til feltbruk.

Prosjektleder

Sigurd Hytterød

Samarbeidspartnere

  • Industrilaboratoriet AS (ILAB)
  • FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS
  • Norsk institutt for naturforskning

Forskninginformasjon

Start
2015-01-01
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
901036
Status
Ferdig
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Fiskehelse, Parasittologi