Greenbait - På vei mot mer miljøvennlige rottegifter

Forskning på tilstedeværelse av rottegifter i miljøet og søk på tryggere alternativer.

Kontroll med gnagerpopulasjonen over hele verden er avhengig av bruk av antikoagulerende rottegifter (AR). Den utbredte bruken og persistensen i miljøet har ført til negative effekter på dyr utenfor målgruppen, som rev, katter, hunder, ulver, jerv, og rovfugler som ugler og hauker.

Hovedmål:

  • Kartlegge den nåværende tilstanden for forurensning med andre-generasjons AR og vurdere trusselen mot biologisk mangfold.
  • Søke etter rottegifter med forbedrede nedbrytningsprofiler, noe som kan føre til utvikling av tredje-generasjons rottegifter som er tryggere for miljøet.

Samarbeidspartnere:
NIBIO, NINA, Norsk landbruksrådgivning, AniCura and Manaaki Whenua – Landcare Research’s Toxicology Laboratory in New Zealand

Forskninginformasjon

Start
2023-07-01
Slutt
2027-06-30
Prosjektnummer
336377
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, Vilthelse