Vellykket todagers kurs i feltdiagnostikk i Oslo

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet og Animalia arrangerte for tredje gang kurs i feltdiagnostikk i Oslo 20-21 september. Det var 33 engasjerte veterinærer som deltok på kurset.  

Det var foredragsholdere fra Veterinærinstituttet, Mattilsynet, TINE og Helsetjenestene for storfe, geit, svin, sau og fjørfe. Det ble blant annet forelest om obduksjonsteknikk, viktige funn og diagnoser ved obduksjon av gris, storfe og småfe, uttak og innsending av relevante prøver, beredskap og smittevern. En kursdeltager fortalte også om sine erfaringer med feltdiagnostikk i sitt praksisområde.

Den praktiske delen av kurset foregikk over to dager på obduksjonssalene på Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen der ingeniører og patologer bidro til at den praktiske delen ble gjennomført på en god måte. I forkant av kurset var det samlet inn store mengder sau, griser og kalver, som ble frosset inn på Veterinærinstituttet. Ved stor dugnadsinnsats ble alle dyrene ble hentet ut fra fryserommet i kjelleren, fraktet over gårdsplassen og tint opp på obduksjonssalen.  Alle på kurset fikk obdusere flere dyr.  På slutten av kursdagene var det felles gjennomgang av obduksjonsfunn og informasjon om hvilke prøveuttak som var relevante. 

Del artikkel