Hjernemark hos sau og geit

Hjerne og ryggmarg fra sau og geit undersøkes for hjernemark i samarbeid med Animalia og praktiserende veterinærer.

Veterinærinstituttet undersøker prøver fra sau og geit med mistanke om hjernemark. Ved hjelp av en spørreundersøkelse til veterinærer i klinisk praksis forsøker vi å finne ut hvor i landet det er utfordringer med hjernemark på sau og geit, og om det er rein eller hjort som er sannsynlig hovedvert.

Dyreeiere som mistenker hjernemark på sine dyr og ønsker å sende inn dyr i prosjektet, skal kontakte sin vanlige veterinær. Det skal sendes inn hode og ryggrad etter nærmere instruksjoner. Vi ønsker også bilder og film av dyrene før de avlives og sendes inn.  Veterinærer kan kontakte seksjon for patologi ved Veterinærinstituttet eller fagansvarlig for småfe for mer informasjon. Undersøkelsen på laboratoriet er gratis, men veterinæren tar betalt for besøk i besetningen og uttak av materiale etter sine vanlige takster. Prosjektet finansieres av Veterinærinstituttet med støtte fra Animalia.

Samarbeidspartnere

Animalia  - Helsetjenesten for sau

Prosjektleder

Annette Kampen

Start
2020-08-01
Slutt
2023-06-30
Status
Ferdig
Forskningsområder
Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi

Forskere