Ulvetispe fra Julussa-reviret er obdusert

Denne saken er eldre enn to år

Det kan ikke utelukkes at ulven som ble funnet død bak hoppbakken på Rena i Hedmark i september 2016, var skutt. Ulvetispa kom fra Julussa-reviret og hun er kjent fra tidligere.

–Obduksjonen, basert på undersøkelser av knokler og hår, har avdekket et sirkulært hull på ca 7-8 mm på ulvens høyre skulderblad. Det kan ikke utelukkes at dette er forårsaket av et rifleprosjektil. Andre mulige årsaker, for eksempel bitt av rovdyr før eller etter døden, er vurdert som mindre sannsynlig, forteller Knut Madslien, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet.

Arbeider med store rovdyr

Veterinærinstituttet er ansvarlig for rettsmedisinske obduksjoner av alle dyr i Norge, inkludert store rovdyr. Det er påtalemyndigheten som begjærer rettsmedisinsk obduksjon i de tilfeller dødsårsaken er uklar. Obduksjonsrapporten skal kunne legges frem i retten i eventuelle etterfølgende straffesaker.

-Helseovervåking, som for eksempel analyser for de alvorlige sykdommene revens dvergbendelmark og fransk hjerteorm, samt rottegiftbelastning, inngår også i arbeidet med de store rovdyrene ved instituttet, avslutter Knut Madslien.

Ulvetispa kjent fra tidligere

DNA-analyser viser at den døde tispa er en ung ulv, født i Julussa-reviret i 2014 (Rovbaseid: V549+). Det er Rovdata som har gjennomført DNA-analyser av en tann og en klo fra dyret.

 –Tanna gav oss DNA-treff. Ulvetispa holdt til i ulvereviret i fjor vinter, og ble sist identifisert i utkanten av reviret 19. mars 2016, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Alfatispa fortsatt ikke funnet

Mora til den døde ulvetispa er den mye omtalte ledertispa i Julussa-reviret, som har vært i reviret siden 2010-2011. Hun ble født i 2009 og er datter av den finskrussiske immigranten som ynglet i 2008-2010 i Kynnareviret. Det er i vinter imidlertid ikke er registrert DNA-spor etter tispa.

–Ledertispa er fortsatt ikke funnet. Siden det er ikke vanlig at alfadyr i ulveflokker forlater reviret, så er det derfor sannsynlig at hun er død, sier Flagstad.

Kontaktpersoner:
Knut Madslien, Veterinærinstituttet
Øystein Flagstad, Rovdata

Del artikkel