Nodavirus hos marin fisk

Nodavirus forårsaker sykdommene viral nervevevsnekrose (VNN) og viral encephalopati og retinopati (VER).

VNN og VER er Liste 3 sykdommer, og forekomst av eller mistanke om VNN/VER skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Smittestoff og smitteveier

Sykdommene viral nervevevsnekrose (VNN) og viral encephalopati og retinopati (VER) skyldes begge infeksjoner med nodavirus.

Det finnes flere ulike varianter av viruset, og det kan se ut som om hver fiskeart har sin variant. De ulike variantene kan imidlertid forårsake sykdom hos mer enn en art, slik at forskjellige fiskearter kan smitte hverandre. Syk fisk er den viktigste smittekilden, men virus er svært motstandsdyktig og kan overleve lenge i vann. 

Sykdomstegn og diagnostikk

Viruset forårsaker ødeleggelse av nervevev i hjerne, ryggmarg og øye og kan forårsake høy dødelighet i yngelfasen.

Endret svømmeatferd som spiralsvømming, rulling og svømming med buken opp, manglende appetitt og endring av pigmentering er rapportert. Flatfisk kan pga. krampe bli liggende på bunnen med hevet hode og hale. Bortsett forstørret svømmeblære er det få obduksjonsfunn. 

Diagnostikk
VNN/VER diagnostiseres ved funn av karakteristiske patologiske forandringer i nervevev og påvisning av nodavirus ved hjelp av immunhistokjemi, virusdyrking eller molekylærbiologiske metoder. 

{BOX}}

Vil du ha undersøkt prøver for VNN/VER?

Ved mistanke om sykdom: Varsle Mattilsynet (22 40 00 00). De vil vurdere om det skal tas prøver for innsending til Veterinærinstituttet.

Ved ønske om prøvetaking for kontroll/import/eksport etc. trengs ikke Mattilsynet å varsles.

Send inn prøver{{/BOX}}

Forekomst

Infeksjon med nodavirus er påvist hos marine fiskearter i oppdrett og i enkelte tilfeller hos villfisk. VNN/VER forekommer over hele verden, og regnes som et stort problem i oppdrett siden sykdommen kan føre til høy dødelighet hos yngel og juvenil fisk. Infeksjon med nodavirus er bl.a påvist hos torsk i Skottland og Canada. 

I Norge er VNN/VER påvist hos kveite og piggvar siden midten av 1990-tallet. Sykdommen ble for første gang påvist hos torsk i Norge i 2006. 

Overvåkning

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har tidligere gjennomført et overvåknings- og kontrollprogram for VNN. Programmet ble avsluttet i 2003. 

Tiltak

VNN og VER er Liste 3 sykdommer.

Dyr

Aktuelle fagområder