Veterinærinstituttet skal obdusere Freya

Veterinærinstituttet på Ås mottok mandag hvalrossen Freya etter at dyret ble avlivet i Oslofjorden søndag 14. august 2022.

Hvalrossen vil bli obdusert basert på rekvisisjon fra Havforskningsinstituttet som samarbeider med Fiskeridirektoratet.

Veterinærinstituttet har lang erfaring med å obdusere ulike ville dyr. I slike tilfeller undersøkes dyrets generelle helsetilstand. Eventuelle skader og sykdomsforandringer vil bli dokumentert.

Under obduksjon vil patologer ta ut en rekke biologiske prøver for videre undersøkelse i laboratoriene ved instituttet. I dette tilfellet vil det også bli gjort diettundersøkelser som Havforskningsinstituttet vil bruke i sin forskning. Se nettmelding fra Havforskningsinstituttet her.

Obduksjonsrapporten vil bli oversendt rekvirent etter anslagsvis fjorten dager.

Etter at alt relevant prøvemateriale er sikret, er standard prosedyre ved Veterinærinstituttet at alle biologiske levninger fra obduksjonssalen blir destruert av smittevernhensyn.

 

Del artikkel