Storfe

Norsk storfe er fri for de fleste smittsomme sykdommer som medfører offentlige restriksjoner. Unntaket er enkelte besetninger med salmonella og ringormtilfeller i Rogaland i løpet av de siste årene.

Sykdomssituasjonen for storfe i Norge

Besetninger med liste 1- og liste 2-sykdommer 2016- 2021

I 2021 ble det diagnostisert ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum i 7 storfebesetninger. Det er en reduksjon i forhold til 18 året før. Det ble ikke påvist andre liste 1 eller liste 2 sykdommer hos storfe.

Luftveisinfeksjoner og mage-/tarminfeksjoner er to viktige infeksjonssjukdommer hos storfe. I 2021 ble det registrert 9988 tilfeller med luftveisinfeksjoner i helsekortregistreringen for storfe, en økning på 23 % i forhold til 2019. Det ble registrert 5233 tilfeller av mage-/tarminfeksjoner, som gir en økning på 14 % sammenlignet med 2019. Flesteparten av tilfellene er registrert hos kalv og ungdyr.

Alle overvåkingsprogrammer

Rapporter

Forskningsprosjekter

  1. AGRISPACE - Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder
  2. ANIPLAN - Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning.
  3. CalfComfort
  4. Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv
  5. HUNT Én helse