Storfe

Med unntak av et lite antall besetninger med ringorm og salmonella er norsk storfe fri for smittsomme sykdommer som medfører offentlige restriksjoner.

Sykdomssituasjonen for storfe i Norge

Besetninger med A- og B-sykdommer 2013 - 2017

I 2017 ble det diagnostisert ringorm i seks storfebesetninger. Det ble ikke påvist andre A- eller B-sykdommer hos storfe.

Luftveisinfeksjoner og mage-/tarminfeksjoner er to viktige infeksjonssjukdommer hos storfe. I 2017 ble det registrert 7284 tilfeller med luftveisinfeksjoner i helsekortregistreringene, en økning på 14 % i forhold til 2016. Det ble registrert 4570 tilfeller av mage-/tarminfeksjoner, et tall som er ganske likt sammenlignet med 2016. Mer enn 90 % av tilfellene er registrert hos kalv og ungdyr.

Alle overvåkingsprogrammer