Storfe

Med unntak av et lite antall besetninger med ringorm og salmonella er norsk storfe fri for smittsomme sykdommer som medfører offentlige restriksjoner.

Sykdomssituasjonen for storfe i Norge

Besetninger med A- og B-sykdommer 2010 - 2015

Status når det gjelder A- og B-sykdommer i storfepopulasjonen er meget god. Av meldepliktige sykdommer ble det i 2015 påvist noen tilfeller av B-sykdom i storfepopulasjonen, men ingen A-sykdom. 

 

Alle overvåkingsprogrammer

Fagpersoner

Tormod Mørk

Fagansvarlig for storfe og kameldyr
Mobilnr: +47 90861619
E-post: tormod.mork@vetinst.no

Ståle Sviland

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 90641698
E-post: stale.sviland@vetinst.no

All ansatte