CalfComfort - stell og miljø som gir glade og friske kalver

Dyrevelferdslovgivning og -forskning har tradisjonelt fokusert på å lindre dyrs lidelse. Fravær av dårlig velferd trenger imidlertid ikke bety at dyrevelferden er god. CalfComfort-prosjektet skal utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen. Prosjektet skal undersøke ulike atferder, samt mikrobiom og biomarkører.

Dyrevelferdsloven har som mål å fremme god dyrevelferd, ikke bare forhindre at dyr vanskjøttes og lider. God dyrevelferd er dermed en viktig forutsetning for norsk husdyrproduksjon. I melkeproduksjonen står kua i fokus og kalvenes behov kommer dessverre ofte i annen rekke. Prosjektet CalfComfort ønsker å forbedre stell og miljø for kalver gjennom mer kunnskap. For å vite sikkert hvordan dyr har det, behøves objektive mål, såkalte dyrevelferdsindikatorer. De fleste av indikatorene som benyttes i dag, avdekker tegn på dårlig velferd som skader, sykdom, fryktsomhet eller høyt stressnivå. God velferd er imidlertid ikke det samme som fravær av dårlig velferd. Prosjektet skal derfor utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen.

Vi skal identifisere målbare tegn på at kalver føler seg vel og trives. CalfComfort skal avdekke disse ved å sammenligne tre ulike oppstallingsmåter i et kontrollert forsøk. I den første holdes kalvene sammen med mødrene og får die fritt i 8 uker. I den andre stelles kalvene slik det er mest vanlig i dag – de tas fra kua etter fødselen, oppstalles enkeltvis de første 4 ukene og gis en begrenset mengde melk. Den tredje måten er en mellomting, hvor kalvene skilles fra kua ved fødsel, men flyttes sammen med andre kalver når de er 10 dager gamle og får drikke så mye melk de ønsker.

Vi skal undersøke ulike atferder, helse og vekst, men også sammensetning av mikroorganismer (mikrobiom) i fordøyelsen, velværehormonet oxytocin, indikatorer for mental utvikling og andre biomarkører som vi mener kan si noe om velferdsnivået over tid. Prosjektet skal dessuten undersøke immunstoffer i råmelk og finne ut hva som er tilstrekkelig nivå for å beskytte kalven mot infeksjoner under norske forhold. Videre skal prosjektet undersøke motivasjonsfaktorer hos gårdbrukere for å forbedre forholdene for kalver, og sist, men ikke minst skal det utvikles enkle indikatorer som er egnet for å sjekke graden av positiv velferd på den enkelte gård.

Samarbeidspartnere

  • NMBU Vet
  • NMBU Biovit
  • Ruralis - Institutt for rural og regionalforskning
  • University of Veterinary Medicine Vienna
  • University of Kentucky
  • University of British Columbia
  • University of Groningen

Prosjektleder

Kristian Ellingsen-Dalskau

Forskninginformasjon

Start
2021-11-01
Slutt
2025-04-30
Prosjektnummer
325663
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologi