Siv Meling

Husdyr, vilt og velferd

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Lever - pilot i Rogaland

Lever med anmerkninger og makroskopiske forandringer fra storfe som slaktes i Rogaland skal undersøkes ved Veterinærinstituttet i Sandnes. Målet med prosjektet er å kartlegge ulike leverforandringer hos storfe, i tillegg til leverbyll og leverikter. Dette vil gi økt kunnskap og bevissthet om leversykdommer hos storfe som kan bidra inn forebyggende helsearbeid.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Patologi

Håndtering av kadaver ved krise

Ved utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom er rask og effektiv håndtering av kadaver svært viktig for å redusere risikoen og konsekvensene for folke- og dyrehelsa, miljø og biologisk mangfold. Prosjektet skal se på ulike metoder for kadaverhåndtering i Norge, kartlegge kapasitet, rammer og konsekvenser for de ulike involverte partene.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Husdyrhelse