ANIPLAN - Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning.

Prosjektets overordnede mål har vært å redusere bruken av antibiotika gjennom bedre dyrehelse og -velferd i økologiske besetninger.

Prosjektets overordnede mål har vært å redusere bruken av antibiotika gjennom bedre dyrehelse og -velferd i økologiske besetninger. Prosjektet har utviklet og testet planlegging som metode. Etter en gjennomgang av status for dyrehelse og -velferd i den enkelte besetning, velger gårdbruker ut områder for forbedring og setter opp en plan for tiltak. Status i besetningen gjennomgås årlig, og planen revideres. I periodene mellom er det oppfølging med fjøsskoler eller en-til-en-samtaler. Allerede etter ett år er det oppnådd resultater. Norge har hatt et spesielt ansvar for kalv gjennom å utvikle en protokoll for vurdering av kalvenes helse- og velferd.

Samarbeidspartnere
Den norske deltakelsen har vært et samarbeid mellom Bioforsk og Veterinærinstituttet. Totalt 11 institusjoner i 7 europeiske land har vært med, og Danmark har hatt prosjektleder.

Hjemmeside
aniplan.coreportal.org

Forskninginformasjon

Start
2007-01-01
Slutt
2010-12-31
Prosjektnummer
Et ERA/CORE Organic-prosjekt/ NFR 184692
Status
Ferdig
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Forskere

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post