AGRISPACE - Samfunn, areal og sted: Utfordringer og muligheter for produksjon og innovasjon i landbruksbaserte verdikjeder

Det overordnede målet i AGRISPACE er å fremskaffe kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig vekst i produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge.

AGRISPACE vil utforske fire gjensidig avhengige tematiske områder:

  1. Stedlig variasjon og betydningen av denne for jordbruksproduksjon og utnytting av arealressursene
  2. Stedlig variasjon og betydningen av denne for ulike typer produksjoner
  3. Faktorer og forhold som kan fremme eller begrense verdiskaping i landbruksbaserte verdikjeder i ulike regioner
  4. Mål og målkonflikter i landbrukspolitikken og de politiske virkemidlene, inkludert en diskusjon av ulike utviklingsbaner eller scenarier for norsk landbruk.

For å styrke det bioøkonomiske fundamentet i landbruksbaserte produksjoner vil AGRISPACE evaluere effektene av disse fire områdene.

Les mer om prosjektet på prosjektets nettside

Prosjektleder

Helga R. Høgåsen

Samarbeidspartnere

Norsk senter for bygdeforskning, NIBIO, James Hutton Institutt, Universitetet i Otago, Universitetet i Innsbruck, Universitetet i Bonn.

Forskninginformasjon

Start
2014-01-01
Slutt
2017-12-31
Prosjektnummer
233810
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fôrtrygghet, Risikovurdering