Sau

Norske sauer er nesten fri for alvorlige smittsomme sykdommer, men vanlige infeksjoner som jurbetennelse, parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner kan gi problemer i mange besetninger.

Sykdomssituasjonen hos sau i Norge

Antall besetninger med utvalgte liste 1- og liste 2-sykdommer 2013 - 2021

Overvåkingsprogrammet for ondartet fotråte hos sau er basert på undersøkelser av klauver på slakterier og klinisk overvåking. 2020 og 2021 er de første årene siden kartleggingen og overvåkingen startet at det ikke er påvist ondartet fotråte i norske sauebesetninger i det årlige overvåkingsprogrammet.

Det ble oppdaget mædi hos sau i en prøve i overvåkingsprogrammet i 2019.

Det ble ikke påvist mædi eller CAE hos sau i 2021.

I overvåkingsprogrammet for skrapesjuke ble det funnet skrapesjuke Nor98 i 8 besetninger i 2021. Dette er på nivå med tidligere år.

Alle overvåkingsprogrammer