Sau

Norske sauer er nesten fri for alvorlige smittsomme sykdommer, men parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner kan gi problemer i enkelte besetninger.

Sykdomssituasjonen hos sau i Norge

Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2017

Overvåkingsprogrammet for ondartet fotråte hos sau er basert på undersøkelser av klauver på slakterier og klinisk overvåking. I 2017 ble det påvist ondartet fotråte i ni sauebesetninger.

Det ble påvist antistoff mot lentivirus (CAE og mædi) i en sauebesetning i 2017. Besetningen hadde
tidligere hatt geiter med CAE.

I overvåkingsprogrammet for skrapesjuke ble det funnet skrapesjuke Nor98 i 13 besetninger. Dette er på nivå med tidligere år.

Alle overvåkingsprogrammer