Sau

Norske sauer er nesten fri for alvorlige smittsomme sykdommer, men vanlige infeksjoner som jurbetennelse, parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner kan gi problemer i mange besetninger.

Sykdomssituasjonen hos sau i Norge

Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2013 - 2020

Overvåkingsprogrammet for ondartet fotråte hos sau er basert på undersøkelser av klauver på slakterier og klinisk overvåking. 2020 det er det første året siden kartlegginger og overvåkingen startet at det ikke er påvist ondartet fotråte i norske sauebesetninger i det årlige overvåkingsprogrammet.

Det ble oppdaget mædi hos sau i en prøve i overvåkingsprogrammet i 2019. Totalt ble det påvist mædi i totalt 6 sauebesetninger i 2019. Det ble også påvist antistoff mot lentivirus (CAE og mædi) i en sauebesetning i 2019, og i denne ble viruset bekreftet å være av CAE-type. Besetningen hadde også geiter med CAE.

I overvåkingsprogrammet for skrapesjuke ble det funnet skrapesjuke Nor98 i 10 besetninger. Dette er på nivå med tidligere år.

Alle overvåkingsprogrammer