Sau

Norske sauer er nesten fri for alvorlige smittsomme sykdommer, men parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner kan gi problemer i enkelte besetninger.

Sykdomssituasjonen hos sau i Norge

Antall besetninger med utvalgte A- og B-sykdommer 2010 - 2015

Det ble ikke påvist lentivirus (CAE og mædi) hos småfe i 2015. 

Det ble påvist ondarta fotråte i 6  sauebesetninger i 2015. I tre av disse har sykdommen vært påvist tidligere, tre nye besetninger ble funnet i overvåkningsprogrammet. 

I overvåkingsprogrammet for skrapesjuke ble det funnet skrapesyke Nor98 i 10 besetninger. Dette er på nivå med tidligere år. 

Alle overvåkingsprogrammer