Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.

Småfeprogrammet for Fjellregionen har hatt stor fokus på økonomien i saueholdet. Kostnader knyttet til driftsbygninger og mekanisering har stor innvirkning på netto inntjening og lønnsomhet (dokumentert av bl.a. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i forskningsrapporten Best på sau 2012).

På bakgrunn av utfordringene beskrevet over ble Fårebygg etablert. Prosjektet har en kostnadsramme på omlag 9,3 millioner kroner. 

Samarbeidspartnere

  • Norges veterinærhøgskole (NVH),
  • Småfeprogrammet for Fjellregionen
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
  • Animalia
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Start
2013-01-01
Slutt
2016-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Forskere