Annette Kampen

Fagansvarlig for småfe, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Husdyrhelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Hjernemark hos sau og geit

Hjerne og ryggmarg fra sau og geit undersøkes for hjernemark i samarbeid med Animalia og praktiserende veterinærer.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Husdyrhelse, Parasittologi, PatologiDyrevelferd, Husdyrhelse