Annette Kampen

Dyreartsansvarlig for småfe, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Husdyrhelse
Mobilnr
+47 91604943
Tlf
+47 91636805
E-post
annette.kampen@vetinst.no

Annette Kampen er fagansvarlig for småfe og er prosjektleder for flere av Veterinærinstituttets overvåkingsprogrammer for sau og geit. Arbeider med dyrehelse og husdyrsjukdommer. Hun har tidligere arbeidet med forskning innen immunologi.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1998
Doktorgrad 2005

Forskningsprosjekter

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse