Jorunn Mork

Fagansvarlig hest, seniorrådgiver, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Algetoksiner
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Lever - pilot i Rogaland

Lever med anmerkninger og makroskopiske forandringer fra storfe som slaktes i Rogaland skal undersøkes ved Veterinærinstituttet i Sandnes. Målet med prosjektet er å kartlegge ulike leverforandringer hos storfe, i tillegg til leverbyll og leverikter. Dette vil gi økt kunnskap og bevissthet om leversykdommer hos storfe som kan bidra inn forebyggende helsearbeid.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Patologi