Dyrevelferd

Dyrevelferd kan defineres på mange ulike måter, men de fleste er enige om at dyr opplever god velferd når de har god helse, mestrer sine omgivelser og kan utføre naturlig atferd.

Det er mye som påvirker dyrs velferd, blant annet miljøet de holdes i, forholdet til mennesker, trygghet, muligheten for å være sammen med andre dyr og hjelpen de får ved sykdom og skade. 

Dyrevelferd er et satsningsområde for Veterinærinstituttet og faggruppen er involvert i en rekke prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har Veterinærinstituttet som oppgave å utvikle og formidle kunnskap og bidra med kompetanse innen dyrevelferd til blant annet Mattilsynet, Landbruks- og Matdepartementet (LMD) og samfunnet forøvrig. 

Veterinærinstituttet har også sekretariatet for Rådet for dyreetikk og Norecopa. I tillegg har Veterinærinstituttet, sammen med Havforskningsinstituttet etablert samarbeidsplattformen Fiskevelferdsforumet.

Rapporter


Forskningsprosjekt

Fagpersoner

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Solveig Marie Stubsjøen

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Kristine Gismervik

Fagansvarlig fiskevelferd, veterinær, PhD
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte