Johanne Bergstrøm Sundell

Kommunikasjonsrådgiver, Kommunikasjon og samfunnskontakt

E-post
Johanne.Bergstrom.Sundell@vetinst.no