Gyrokloramin – Utvikling av klor som bekjempelse mot Gyrodactylus salaris

Forsøk gjennomført både i laboratoriet, i kar ved Drammenselva og i feltforsøk i elva Glitra øverst i Lierelva (Drammensvassdraget) har vist at lave konsentrasjoner av klor har egenskaper som gjør kjemikaliet egnet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Forprosjektet GyroKlor viste at klorforbindelser har stort potensiale i behandling mot G. salaris. Dette prosjektet dokumenterte at klorforbindelser i lav dose ga høy effekt mot G. salaris på laksunger, mens det ikke ble observert vesentlig negativ effekt av tilsvarende doser klorforbindelser på fisk og bunndyr. Tilsetting av 30-50 µg klor/L, tilsatt som kloramin, som gir omlag 10-20 µg virksomt klor/L i elvevannet like nedstrøms tilsetningspunktet, fjerner G. salaris fra laksunger i løpet av 2-6 dager. Denne klormengden er lav og er den samme som kan måles i drikkevannet i Oslo

I oppfølgingsprosjektet Gyrokloramin er hovedmålet å utrede om klorforbindelser kan brukes i behandling mot lakseparasitten G. salaris i norske vassdrag. Lokalitetene som benyttes for denne stor-skala utredningen er Batnfjordselva i Gjemnes kommune (2018) og Driva (2019-2020) i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Det inngår i prosjektet å 1) gjennomføre eksponeringsforsøk med stedegen laks for å etablere laksens tålegrense mot klorforbindelser og 2) utvikle og teste storskala doseringsteknologi for kloramin i Driva.

Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og er et samarbeidsprosjekt mellom NIVA, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet.

Nåværende kontaktperson ved Veterinærinstituttet 

Haakon Hansen (2020)

Tidligere prosjektleder ved Veterinærinstituttet 

Sigurd Hytterød (2018-2019)

Finansiering

Miljødirektoratet

Forskninginformasjon

Start
2018-04-01
Slutt
2021-03-31
Prosjektnummer
180127
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, Toksikologi