Podcast: Tester løsninger for samvær mellom ku og kalv

Denne saken er eldre enn to år

Hvordan kan en få til funksjonelle og praktiske løsninger som gir melkekyr samvær med kalven sin over tid? I prosjektet SUCCEED forsker de på og tester ut nettopp dette.

Vi har kranglet oss inn i svære slagstøvler og en lite samarbeidsvillig overtrekksdress mens sansene tar inn fjøslukt og lett rauting. Like etterpå står vi foran nysgjerrige kalver som kommer bort og vil hilse og gjerne vil smake på klærne og hendene dine. De holder til i en stor og romslig fellesbinge fylt med tørr halm, men har adgang til en annen binge der de kan treffe mødrene sine. Vi er på NMBUs senter for husdyrforsøk på Ås der en rekke forskere er i gang med å teste ut praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. Slik samvær er ikke det som er vanlig i dagens melkefjøs, der skilles kalven fra mora ved fødsel.

Samtidig er all husdyrproduksjon i økende grad avhengig av samfunnets krav om god dyrevelferd for å være bærekraftig. I de siste årene er det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etablerte praksisen med å skille ku og kalv fra hverandre like etter fødsel og mange bønder har begynt å prøve ut systemer der ku og kalv kan få ha kontakt.

I denne Vetpodden fra fjøset på Senter for husdyrforsøk snakker vi med flere forskere som jobber på et stort og omfattende prosjekt kalt SUCCEED. Prosjektleder Cecilie Mejdell ved Veterinærinstituttet forteller at melkekua er et av de få husdyrene der det er vanlig å skille mor og barn ved fødsel, i motsetning til hos hest, sau og gris der mor og avkom får være lenge sammen og mor blir sett på som viktig for å ta seg av ungene sine. Hun forteller at tradisjonen med å skille kua fra kalven ved fødsel har vart så lenge at det måtte en endring i måten å tenke på for at de i dag kan forske på samvær mellom ku og kalv. Melkekufjøset er konstruert for kyr og er ikke nødvendigvis egnet for små kalver.

Hør hele episoden her. 

Prosjektet er treårig og skjer gjennom et tett samarbeid mellom gårdbrukere, seks industripartnere, fem norske forskningsinstitusjoner og tre utenlandske. Prosjektet skal gi solid kunnskap som grunnlag for å gi praktiske anbefalinger til melkeprodusenter, og vil gjøre TINEs rådgivere i stand til å bistå bønder med ulike driftsopplegg, som ønsker å la ku og kalv få ha kontakt. Slik vil prosjektet øke dyrevelferden, sikre god dyrehelse og bidra til en bærekraftig og framtidsrettet melkeproduksjon. Blant annet skal langtidseffekter av diing på melkeproduksjon, fruktbarhet, helse og atferd undersøkes. Også synspunkter fra aktørene i verdikjeden for meieriprodukter vil bli kartlagt for å få kjennskap til nåværende og framtidige hindringer så vel som muligheter, ved å tillate mer kontakt mellom ku og kalv

I podcasten hører du forsker Julie Føske Johnsen og dyrevelferdsansvarlig Cecilie Mejdell fra Veterinærinstituttet, stipendiat Johanne Sørby fra NMBU og Stine Grønmo Kischel fra TINE fortelle om prosjektet og hva de gjør akkurat nå.

I videoen under gir forsker Julie Føske Johnsen et lite innblikk fra prosjektet:

Les mer om prosjektet SUCCEED

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel