Advarsel mot ensidig fôring med ubehandlet halm og frøhøy

Denne saken er eldre enn to år

Flere titalls storfe har blitt syke etter å ha fått for mye ubehandlet halm eller frøhøy, som drøvtyggere har problemer med å fordøye. Av disse tilfellene har 15 voksne kjøttfe dødd som følge av komplikasjoner i forbindelse med forstoppelse.

Den lange perioden med tørke i store deler av Nord-Europa sommeren 2018 har som kjent fått konsekvenser for grovfôravlinger, og det blir gitt mye halm og frøhøy som erstatning.

Ubehandlet halm og frøhøy har lav fordøyelighet og lavt innhold av tilgjengelig protein.  Mikrobene i drøvtyggernes vom har store problemer med å bryte ned fiberen i halmen og nyttiggjøre seg nødvendige næringsstoffer. 

Obduksjonsresultater utført på flere dyr viser forstoppelse i bakre mageavdelinger (bladmage og løpe) og dyrene har som regel strøket med som følge av komplikasjoner til forstoppelsen. 

Bør behandle for å øke fordøyelighet

Ensidig fôring med ubehandlet halm eller frøhøy er ikke tilrådelig. Kornhalm bør behandles (f.eks. med ammoniakk) for å gjøre fiberen mer fordøyelig. Frøhøy må derimot ikke behandles med ammoniakk på grunn av faren for dannelse av giftstoffer (4-metylimidazol og beslektede stoffer).  Kraftfôrblandinger som passer til halm eller frøhøy vil forsyne vommikrobene med protein og andre næringsstoffer som nødvendige mineraler, som det ofte blir mangel av ved halmfôring. Grassurfôr av god kvalitet vil også hjelpe mikrobene. I tillegg vil kutting av halmen redusere sjansen for forstoppelse.

Ta kontakt med deres rådgivere på fôring. De har en sentral rolle i å hjelpe den enkelte produsent å kombinere fôrslag slik at dyrenes helse og produksjon blir ivaretatt. 

Rådene om fôring er utarbeidet av Veterinærinstituttet i samarbeid med NMBU, Nortura og Tine forskning og kompetanse.

Del artikkel