SmartCalfCare - For ku, kalv, deg og meg

Å la ku og kalv gå sammen de første ukene er god dyrevelferd for både mor og avkom. Prosjektet SmartCalfCare er en løsning for mjølkeprodusenter som ønsker å bedre dyrevelferden i tråd med forbrukeres økende krav om god dyrevelferd. Prosjektet skal teste et system som tillater ku og kalv å være sammen de første ukene etter fødsel.

Prosjektet «SmartCalfCare» er en dyrevelferdsmessig forbedring som gagner både kua og kalven ved at de får være mest mulig sammen den første tida når de trenger det mest. I tillegg imøtekommer denne løsningen ønsker fra både forbrukere og melkeprodusenter som ønsker bedre dyrevelferd i norsk melkeproduksjon. I prosjektet SmartCalfCare skal en pilotversjon av bingeløsningen testes ut ved NMBU Senter for Husdyrforskning. Prosjektet ledes av Julie Føske Johnsen ved Veterinærinstituttet og er et samarbeid mellom næring og forskningsmiljøet støttet av midler fra Forskningsrådet.

På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Forskning viser at det er helsemessige fordeler ved å ha ku og kalv sammen. I tillegg er det et markedspotensiale i å møte forbrukernes forventninger.

I stedet for å slippe kalven inn i kufjøset, foreslår forskerne bak prosjektet et nytt, fleksibelt system for eksisterende løsdriftsfjøs og nybygg. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. Undersøkelser viser at en av fire økologiske bønder allerede lar ku og kalv gå sammen utover den pålagte dieperioden.

«SmartCalfCare» er en bingeløsning bestående av en smartport, melke- og kraftfôrautomat samt fleksible grinder som kan plasseres der det passer i et moderne løsdriftsfjøs. Bonden styrer «SmartCalfCare» via en app på sin smarttelefon. Tilgangen til «SmartCalfCare» styres av kuas transponder i øremerket slik kan kua få adgang til «SmartCalfCare»-bingen hvor kalven oppholder seg. Bonden kan dermed bestemme at f. eks. en ung kalv kan få besøk av mor flere ganger daglig, mens en eldre kalv kun får besøk etter kveldsmelking. Etter besøket går kua ut til flokken sin igjen. Hver kalv får individuell tilgang på kraftfôr og melk, slik at kalven lærer å ta til seg næring på egenhånd.

«SmartCalfCare» genererer data som kan brukes til dokumentasjon og beslutningsstøtte. Bonden får viktige informasjon om naturlig atferd og velferd i sin besetning. Bingen kan tilpasses fjøsets løsninger og tar i bruk utstyr som mange kufjøs allerede har.

Endel aktuelle problemstillinger er om teknikken virker - at portene slipper inn og ut kua, men holder kalven inne der den skal være. At kua får i seg nok næring til ikke å droppe i melkemengde og kvalitet, om kalven kryssdier og at både ku og kalv har det bra. Det er også viktig at kalven får i seg nok næring - så inne i kalvebingen har den tilgang på melk, kraftfôr og grovfôr. Dermed er den ikke avhengig av melk fra mor. Sist men ikke minst - vil kua være motivert for å faktisk besøke kalven sin?

Underveis vil man observere dyra fysisk og følge med på hvordan de har det og hva som skjer. Prosjektet vil ha rom for å kunne gjøre justeringer underveis.

Prosjektet er viktig for å å øke dyrevelferden til ku og kalv I tråd med forbrukeres forventninger på måter som er gjennomførbare for melkeprodusentene og som i stor grad bygger på utstyr som alt er i mange fjøs. Prosjektet vant innovasjonscamp dyrevelferd under Mat og Landbruk 2019 og fikk støtte av Norges forskningsråd med 400 000 kroner og er forventet å vare i 1 år.

Prosjektleder

Julie Føske Johnsen

Samarbeidspartnere

TINE SA, Felleskjøpet Agri, NMBU Senter for husdyrforskning, Maurstad Holding og DeLaval samt forskningsmiljøet (Norsk Senter for økologisk landbruk, NMBU og Veterinærinstituttet).

Forskninginformasjon

Start
2019-08-26
Slutt
2020-06-01
Prosjektnummer
304061
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Forskere