MucoProtect - Et nytt generisk system for målrettet levering av orale vaksiner

I prosjektet MucoProtect skal vi utvikle nye, smarte vaksiner basert på nanopartikler, skreddersydde for oral vaksinering.

Vaksiner er det klart viktigste elementet i forebyggende sykdomsarbeid i norsk akvakultur. Industrialisert fiskeoppdrett som vi kjenner det i dag er en umulighet uten systematisk bruk av gode vaksiner. Til tross for dette gikk 53 millioner laks tapt i Norge i 2017 på grunn av sykdom og skader, blant annet knyttet til lakselusbehandling. I prosjektet Mucoprotect skal vi utvikle nye, smarte vaksiner basert på nanopartikler, skreddersydde for oral vaksinering. 

Selv om vi har mange vaksiner som fungerer godt er det fremdeles et stort behov for utvikling av nye effektive vaksiner. Fiskens slimhinner, inkludert hud, gjeller og tarm, er kontinuerlig eksponert for mikroorganismer i omgivelsene. For å bekjempe sykdomsfremkallende virus og bakterier på disse mukosale overflatene kreves det også et sterkt mukosalt forsvar.

Dagens vaksiner er primært injeksjonsvaksiner som retter seg mot det sentrale immunforsvaret. Oral vaksinering vi gi eksponering av vaksinen via slimhinner og kan derfor være en bedre strategi for å oppnå et sterkt mukosalt forsvar.

Oral vaksinering tillater både enkel administrering og etterligner den naturlige infeksjonsveien i fisken, og er derfor et åpenbart foretrukket alternativ for vaksinering av fisk. Likevel finnes det kun én oral fiskevaksine på markedet i dag. De største utfordringene med orale vaksiner er:

  • Vaksinen brytes raskt ned i magens barske miljø og trenger derfor beskyttelse
  • Vaksinen er ikke potent nok til å gi effektiv og langvarig beskyttelse
  • Vaksinen må både havne på rett sted i tarmen og krysse slimhinnene

I prosjektet MucoProtect skal vi sprenge grenser innenfor fiskevaksinologi. Vi skal utvikle nye, smarte vaksiner basert på nanopartikler, skreddersydde for oral vaksinering. Den nye teknologien skal tillate målrettet og kontrollert frigjøring av vaksinen. I tillegg skal vi benytte oss av nye verktøy som gir helt nye muligheter for å måle effekt av vaksiner, noe som er essensielt for rasjonell vaksineutvikling.

MucoProtect er et ettårig forprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd innenfor programmet HAVBRUK (NFR 280520). Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og partner i prosjektet er SINTEF Industri, Avdeling Bioteknologi og Nanomedisin. Dersom resultatene i forprosjektet er lovende, kan prosjektet bli forlenget i form av et forskerprosjekt med 2-3 års varighet.

Prosjektleder

Helena Hauge

Samarbeidspartnere

SINTEF Industri, avdeling Bioteknologi og Nanomedisin

Forskninginformasjon

Start
2018-05-01
Slutt
2019-05-01
Prosjektnummer
280520
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Vaksinologi